Privatlivspolitik

Formål

Formålet med workfit.dk’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger workfit.dk’s hjemmeside.

Denne hjemmeside ejes og drives af:

WorkFit ApS
Hollændervej 34
DK-2791 Dragør

Claus Lynggaard

Tlf-nr.: +45 2093 5015
Email: info@workfit.dk

Administration af databeskyttelse

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores os.

• Kontakt os med: info@workfit.dk

Formålene med og retsgrundlaget for workfit.dk’s behandling af dine personoplysninger
workfit.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på workfit.dk på to måder:

• Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

• Ved brug af såkaldte cookies

Såfremt der via workfit.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

workfit.dk indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til workfit.dk. Det kan fx være i følgende situationer:

• du har oprettet dig som bruger på / bedt om at blive oprettet som bruger på workfit.dk

• du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev

• du afgiver oplysningerne i forbindelse med brug af andre services

• du indsender fotos, historier eller andet til workfit.dk

• du deltager i en konkurrence på workfit.dk

• du kontakter workfit.dk med spørgsmål, ris eller ros, rapporterer fejl og sender forslag eller sender en klage

• du deltager i en undersøgelse eller foretaget research

Når du besøger workfit.dk indsamler vi information om alle besøg på hjemmesiden ved hjælp af cookies. Disse informationer bruger workfit.dk til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på workfit.dk og til at understøtte udarbejdelse af vores fremtidig services og forbedret brugervenlighed, som du bliver præsenteret for på workfit.dk.

Workfit.dk registrerer via cookies data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og funktioner på skandic-camping.dk. Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til workfit.dk, med mindre du har accepteret dette, f.eks. ved at benytte workfit.dk login.

workfit.dk bruger analyseværktøjet Google Analytics, der bistår os med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af workfit.dk.

Læs mere om workfit.dk’s cookie-politik på https://workfit.dk/cookie-politik/

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet et samtykke til workfit.dk behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til workfit.dk nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Såfremt workfit.dk’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Kontakt ejer på info@ workfit.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.